Kontakt

Sekretarz Rady Biznesu:
dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz: iwonabujnowicz@uni.lodz.pl 

Korespondencję prosimy kierować pod adres:
Rada Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź