Skład osobowy Rady Biznesu

Przewodniczący Rady Biznesu

 • Pan Szymon Midera, Prezes Zarządu Shumee SA
 • Pan Piotr Chimko, Kontroler Biznesu Philips Polska
 • Pani Bożena Graczyk, ING Bank Śląski S.A.
 • Pan Adam Jędrzejczak, Dyrektor Generalny Prezes Zarządu Danfoss Poland  Sp. z o.o.
 • Pan Urban Kielichowski, Członek Zarządu Magellan SA
 • Pan Jacek Kobierzycki, Dyrektor Generalny i współwłaściciel Toya Sp. z o.o.
 • Pan Łukasz Koprowski, Dyrektor Biura PwC w Łodzi
 • Pan Jerzy Koźba, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP
 • Pan Ireneusz Krawczyk, Prezes Kastor SA
 • Pani Agnieszka Nalewajko, Dyrektor w Dziale Audytu EY
 • Pan Sylwester Pokorski, Prezes Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi
 • Pan Marcin Polak, Prezes Polskapress Sp. z o.o. Oddział Prasa Łódź
 • Pan Arkadiusz Przybył, Członek Zarządu BZWBK
 • Pan Paweł Przybyłek, Dyrektor Departamentu Analiz Biznesowych Bankowości Detalicznej BRE Banku SA mBank
 • Pani Grażyna Rakoczy, Operations Manager Poland D&P, Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o.
 • Pani dr Ewa Sadowska-Kowalska, Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Pan Sebastian Śliwiński, Operations Manager OSTC
 • Pani Anna Tumidajewicz, F&A Practice Delivery Manager, Infosys Poland Sp. z o.o.
 • Pan Andrzej Górecki, Członek Zarządu CERI International Sp. z o.o.
 • Pan Michał Zawisza, Wiceprezes Zarządu Avallon Sp. z o.o.

Członkowie honorowi

 • Pan prof. dr hab. Marek Belka, Prezes Rady Ministrów w latach 2004-2005, Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016
 • Pan Marek Chałas, Prezes Fundacji Activus
 • Pani Jolanta Chełmińska , Wojewoda Łódzki w latach 2007-2015
 • Pan dr Adam Czyżewski, Główny Ekonomista PKN ORLEN SA
 • Pan Mieczysław Michalski, pomysłodawca Manufaktury  w Łodzi
 • Pan dr Andrzej Raczko, Doradca Prezesa NBP
 • Pan Arkadiusz Majsterek, właściciel Domu Jubilerskiego A&A – Honorowy Przewodniczący Rady Biznesu WES

Przedstawiciele Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

 • Pan dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ , Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Pani dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Pani prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk, Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktu z biznesem

Sekretarz Rady Biznesu

 • Pani dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz