XXXV Spotkanie Rady Biznesu, 1 czerwca 2017 roku

Agenda spotkania:

  •  Powitanie Członków Rady Biznesu
  • Nominacja nowego członka Rady Biznesu: Pana Andrzeja Góreckiego z firmy CERI
  • Prezentacja Pana Prof. Piotra Chomczyńskiego na temat wykorzystania potencjału Socjologów z Wydziału do współpracy z biznesem
  • Postępy w zakresie tworzenia wydziałowej strategii współpracy z otoczeniem przedstawi prodziekan ds. rozwoju Prof. dr hab. Agnieszka Kurczewska: Kierunki rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w zakresie współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i gospodarczym – perspektywa strategiczna
  • Podsumowanie cyklu wykładów Bliżej praktyki VI
  • Podsumowanie działań RB w roku akad. 2016/17
  • Plan działań oraz nowe obszary współpracy w ramach Rady Biznesu w roku akad. 2017/18 – kontynuacja dyskusji
  • Wnioski wolne