XXXIV Spotkanie Rady Biznesu, 6 kwietnia 2017 roku

Agenda spotkania:

 • Przedstawienie dr Iwony Maciejczyk-Bujnowicz, nowej sekretarz Rady Biznesu
 • Prezentacja na temat wykorzystania big data w biznesie przygotowana przez prof. Pawła Baranowskiego
 • Postępy w zakresie tworzenia wydziałowej strategii współpracy z otoczeniem przedstawi prodziekan ds. rozwoju dr hab. Agnieszka Kurczewska: Koszty i korzyści współpracy przedsiębiorców z WES. Nieodkryte możliwości i wyzwania
 • Nowe obszary współpracy w ramach Rady Biznesu – kontynuacja dyskusji
 • Wnioski wolne

 

Osoby uczestniczące w spotkaniu:

 • Pani Prof. dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Pani Prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk, Kierownik Katedry Finansów
  i Rachunkowości MSP
 • Pan Prof. dr hab. Michał Mackiewicz, Prodziekan ds. ekonomicznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Pani Anna Tumidajewicz, F&A Practice Delivery Manager, Infosys Poland Sp. z o.o.
 • Pan Marek Chałas, Ekspert w zakresie informacji o Euro
 • Pan Mieczysław Michalski, Członek Zarządu Oddziału PTE w Łodzi
 • Pan Piotr Chimko, Kontroler Biznesu Philips Polska
 • Pan Adam Jędrzejczak, Dyrektor Generalny Prezes Zarządu Danfoss Poland  Sp. z o.o.
 • Pan Urban Kielichowski, Członek Zarządu Magellan S.A.
 • Pan Jacek Kobierzycki, Dyrektor Generalny i współwłaściciel Toya Sp. z o.o.
 • Pan Jerzy Koźba, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP
 • Pan Ireneusz Krawczyk, Prezes Kastor S.A.
 • Pan Sylwester Pokorski, Prezes Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi
 • Pan Sebastian Śliwiński, Operations Manager OSTC
 • Pan Bartosz Krzemiński, PKN Orlen SA
 • dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Sekretarz Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

 

Przebieg spotkania:

Spotkanie rozpoczęła Pani Dziekan Prof. A. Kurczewska od przedstawienia siebie, Pana Dziekana ds. ekonomicznych Prof. M. Mackiewicza oraz nowej sekretarz Rady Biznesu – dr Iwony Maciejczyk-Bujnowicz. Złożyła także podziękowania członkom Rady Biznesu za przybycie na spotkanie.

Następnie Pan Prof. P. Baranowski przedstawił możliwości wykorzystania Big Data w biznesie co wywołało ogromne zainteresowanie i dyskusję wśród obecnych gości. Ze względu na wyjątkowo aktualny i palący, z punktu widzenia Rady Biznesu problem podjęto decyzję o jego kontynuacji w ramach współpracy Wydziału oraz przedstawicieli biznesu.

Następnie Pani Dziekan Prof. A. Kurczewska przedstawiła postępy w zakresie tworzenia wydziałowej strategii współpracy z otoczeniem. Obecni członkowie Rady Biznesu z ogromnym entuzjazmem włączyli się w dyskusję na ten temat i zadeklarowali, że wezmą aktywny udział w jej tworzeniu służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Z uwagi na fakt, że wiele pomysłów obecnych członków Rady na spotkaniu jest interesujących i wymagających pogłębienia, na prośbę Pani Dziekan Prof. A. Kurczewskiej postanowiono zwołać odrębne spotkanie poświęcone konsultacjom przy budowie części strategii odnoszącej się do współpracy z biznesem. Datę spotkania wyznaczono na 26 kwietnia 2017 roku.

Ustalono datę kolejnego spotkania Rady Biznesu przypadającą na dzień 1 czerwca 2017 r.

Sekretarz RB, Iwona Bujnowicz, podziękowała za powierzenie jej obowiązków  związanych z pracami RB. Ponadto, mocno podziękowała i podkreśliła wyjątkowe zaangażowanie się prelegentów prowadzących wykłady w ramach VI cyklu: Bliżej praktyki.

Propozycje poruszanych podczas spotkania wątków członkowie RB mogą zgłaszać do Sekretarza RB.

 

Sekretarz Rady Biznesu

Dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz    iwonabujnowicz@uni.lodz.pl